Legislació


 

Llei 2/2023

El 20 de febrer de 2023 es va publicar al BOE la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Aquesta llei neix per a traslladar la directiva europea 2019/1937 de protecció del denunciant. Pots veure la publicació al BOE en aquest link.

La finalitat de la norma és protegir les persones que, en un context laboral o professional, detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els mecanismes regulats en aquesta.

El canal de denúncies o canal ètic

Un canal de denúncies, també conegut com a canal ètic o línia ètica, és un mecanisme establert per les organitzacions amb l'objectiu de permetre als seus empleats, clients, proveïdors o altres parts interessades informar de forma segura i confidencial sobre possibles infraccions o comportaments inadequats dins de l'organització. Aquest tipus de canals són un element essencial per a promoure la transparència, la responsabilitat i la lluita contra la corrupció i altres pràctiques irregulars.