Instruccions d'ús

 

El 20 de febrer de 2023 es va publicar al BOE la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Mitjançant el formulari accessible al final d'aquesta pàgina, es pot realitzar aquesta notificació.

Les notificacions rebudes han de contenir totes les dades necessàries per dur a terme l'anàlisi de la situació i una correcta gestió:

  • Una explicació específica i detallada dels fets.
  • Identificació de l'empresa de manera precisa.
  • Identificació de la/es persona/es involucrada/es amb el fet comunicat o amb coneixement d'aquest.
  • Data en què va ocórrer o ha estat ocorrent el fet comunicat.
  • De manera opcional, es poden aportar documents, arxius o altra informació que es consideri rellevant per a l'avaluació i resolució del cas.

La informació proporcionada ha de ser concreta i el màxim de completa possible per a una gestió efectiva del cas.

Accediu al formulari de denúncia.