Consulta de l'estat de la denúncia


Per poder consultar l'estat de la denúncia, cal disposar del codi generat en el moment de realitzar-la. El codi s'ha d'introduir en el filtre, on es podrà veure les dades de la denúncia i l'estat de la seva gestió.

 

Si la consulta no és correcta no es mostraran resultats

Filtrar 
Registre