Avís legal

LLEI ORGÀNICA DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)


Segons estableix la Llei 34 / 2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. Núm. 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a l'adreça d'Internet www.gefapreven.com


1. DADES IDENTIFICATIVES


GEFA PRIVACY SL

Argentina, 25, 3r

43500 - Tortosa (Tarragona) ES

CIF: B55734453

MAIL: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


2. POLÍTICA D'ENLLAÇOS


La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. GEFA PRIVACY SL rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web de GEFA PRIVACY SL a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de GEFA PRIVACY SL.


3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


La totalitat d'aquest lloc Web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc Web també té la consideració de programa d'ordinador, per tant, se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat de GEFA PRIVACY SL.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc Web sense el permís escrit exprés de GEFA PRIVACY SL.


4.  LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS


GEFA PRIVACY SL no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, GEFA PRIVACY SL no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l'usuari per l'existència de virus o altres elements en el lloc Web. GEFA PRIVACY SL no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l'accés. GEFA PRIVACY SL no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de GEFA PRIVACY SL, entre altres la mateixa configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. GEFA PRIVACY SL no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.


5.  JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES


Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari - Visitant i GEFA PRIVACY SL es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Tortosa.


LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RDLOPD)


1.  DRET D'INFORMACIÓ I FINALITAT


D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, i amb el Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD), s'informa el client dels següents punts:


GEFA PRIVACY SL, és, a l'efecte del RDLOPD, Responsable del Fitxer en el qual s'inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. L'adreça del responsable del fitxer és: Argentina, 25, 3r - Tortosa 43500 (Tarragona).


Les dades facilitades a GEFA PRIVACY SL, formaran part d'un fitxer automatitzat responsabilitat d'aquest. El fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i tot el procés de tractament, emmagatzematge i manteniment es troba sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.


La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l'empresa al client dintre del marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions o recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.


2. DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (ARCO)


En virtut de les lleis abans esmentades, el client podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades a través de l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., per telèfon al 977 445 768, o bé dirigint-se o enviant un correu postal a la següent adreça: GEFA PRIVACY SL - Argentina, 25, 3r - Tortosa 43500 (Tarragona).


3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI


Els camps marcats amb un asterisc (*) en els formularis de contacte i pressupost, a emplenar per l'usuari, són estrictament necessaris per a atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a GEFA PRIVACY SL són veraces i es fa responsable de comunicar, a l'empresa, qualsevol modificació d'aquestes.


4. FORMA D'ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC


La forma d'enviament dels nostres correus electrònics s'està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la que tot enviament que no hagi estat sol·licitat prèviament pel destinatari és il·legal, excepte si es fa una sola vegada, consti la paraula PUBLICITAT a l'assumpte i es faciliti la revocació del consentiment de l'usuari.

Els correus no sol·licitats incompleixen les lleis RDLOPD i LSSICE.


5. MESURES DE SEGURETAT


Conforme el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats i No Automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb l'especificat en l'article 81 de la RDLOPD, GEFA PRIVACY SL ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a garantir aquesta seguretat.

GEFA PRIVACY SL es compromet a complir amb el deure de secret, confidencialitat i privacitat respecte a les dades personals contingudes en els fitxers automatitzats i no automatitzats, de les quals n'és titular, evitant així, la pèrdua, mal ús, accés no autoritzat i robo de les dades que l'usuari faciliti a través de la seva Web.